ÚVOD

Vážený stavebníci a zhotovitelia,

ponúkame Vám nezávislý a profesionálny dozorný servis pre Vašu výstavbu.

 

Stavebný dozor

Výkon činnosti stavebného dozora je stavebník povinný zabezpečiť v zmysle zákona na všetkých jednoduchých stavbách budovaných svojpomocou. Výkon činnosti stavebného dozora je možné vykonávať iba oprávnenou osobou stavebného dozora.

 

Stavbyvedúci

Výkon činnosti stavbyvedúceho je povinný zabezpečiť zhotoviteľ (firma) v zmysle zákona na všetkých stavbách okrem jednoduchých budovaných svojpomocou (t.j. i rodinných domoch realizovaných zhotoviteľsky). Výkon činnosti stavbyvedúceho je možné vykonávať iba oprávnenou osobou stavbyvedúceho.

 

Koordinátor bezpečnosti

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti je stavebník povinný zabezpečiť na každej stavbe. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti je možné vykonávať iba oprávnenou osobou bezpečnostného technika alebo oprávnenou osobou stavebného dozora či stavbyvedúceho.

 

Dozor stavebníka, technický dozor a iné formy dozorovania

Výkon činnosti iných foriem dozoru nie sú zákonom upravené. Ich výkon nemôže žiadnou formou nahrádzať zo zákona povinne stanovené osoby stavebného dozora či stavbyvedúceho. Výkon uvedených činností môže vykonávať akákoľvek osoba bez potreby špeciálnych oprávnení na takúto činnosť. Je vhodné, aby stavebník realizujúci stavbu zhotoviteľsky (t.j. zo zákona zodpovedá oprávnený stavbyvedúci zhotoviteľa) mal vo vlastnom záujme svoj dozor stavebníka nad činnosťou zhotoviteľa. Dozor stavebníka primárne jedná v záujme stavebníka ako osoba poverená napr. kontrolu kvality, množstiev, výkonov a podobne. Je vhodné, aby uvedenú činnosť vykonával odborník na uvedenú oblasť.

ADRESA

  • StavControl s.r.o.
    Hroznová 17
    902 01 Pezinok

KONTAKTY

DOHODNITE SI STRETNUTIE

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte mailom, alebo telefonicky.